Vilkår for fjernadgang

Fjernadgangsservicen giver adgang til bibliotekets elektroniske services, som ellers kun er tilgængelige på biblioteket og/eller via universitetes netværk.

Denne service tilbydes af Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) til ansatte og studerende på Aalborg Universitet. Denne gruppe af brugere er defineret/forhandlet gennem licensaftaler mellem AUB og forskellige informationsudbydere.

Adgangen og brugen af servicen er strengt personlig, og servicen må kun anvendes til forskning og uddannelsesformål relateret til Aalborg Universitet. Kommerciel brug, distribution af username/password, systematisk lagring af data fra informationsudbyderne er ligeledes strengt forbudt.

Når du logger ind i systemet, har du accepteret at overholde vilkårerne for brugen af systemet. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårerne, må du ikke anvende systemet. Når du bruger denne service bliver trafikken sendt gennem Aalborg Universitets netværk, og derfor gælder "Regler for ansvarlig edb-brug ved Aalborg Universitet" også for denne service.

Al trafik/adgang via fjernadgangssystemet bliver logget. Logfilerne bruges kun til statistikformål relateret til universitetsbiblioteket. Personlige informationer om brugen af systemet vil kun blive brugt, hvis der er begrundet mistanke om misbrug af systemet - eller hvis vilkårerne for brug af systemet ikke overholdes. I sådanne tilfælde kan AUB uden varsel nægte visse brugere adgang til systemet.

Kontakt, besøg og følg os

Følg os

Få nyheder fra biblioteket direkte i dit feed.

FacebookFacebook

TwitterTwitter

Aalborg Universitetsbibliotek, Aalborg Universitet. Henvendelse om denne sides indhold kan sendes til AUB's Webredaktion. Fotos/modelfotos: www.colourbox.com m.fl.