Vælg afhentningssted:Når du tilmelder dig, accepterer du betingelserne for institutudbringning:

Ønsker du at bruge denne service skal du være indforstået med, at materialet udlånes personligt til dig før udbringningen. Materialet afleveres først i bibliotekssystemet, når det er returneret til AUB. Dette betyder, at hvis du tilmelder dig denne service hæfter du personligt for evt. bortkommet materiale fra tidspunktet for udlån i bibliotekssystemet frem til aflevering i bibliotekssystemet. Du er personlig ansvarlig for returnering af materialet til tiden, også i forbindelse med bortrejse eller ferie. I øvrigt gælder AUB’s lånereglement.