Universitetsbiblioteket

Ny aftale med Elsevier 2021-2024

I de sidste måneder af 2020 stod danske universiteter og universitetsbiblioteker sammen i en benhård forhandling af en ny Elsevier-aftale for 2021-2024. Forhandlingerne blev ført af det nationale licenskonsortium, forankret på Det Kgl. Bibliotek, samt universitetsdirektørerne ved alle danske universiteter.

Elsevier-aftalen er absolut et skridt i den rigtige retning for rimelige aftaler mellem universiteterne og forlagene. Elsevier er en gigant i markedet, og i de kommende måneder gennemføres lignende forhandlinger med øvrige store spillere i markedet. Her følger nogle af aftalens hovedpunkter:

Adgang til materialer

  • Der er fuld og uændret læseadgang til Elsevier Freedom Collection for aftalepartnere omfattet af kontrakten.
  • Permanent adgang til 75 % af Elsevier Freedom Collection. Tidligere var det 100%. Institutionerne skal selv udvælge de 75%, der vurderes mest værdifulde, også efter kontraktens udløb.

Open Access

  • Øjeblikkelig og gratis adgang til flere danske forskningspublikationer publiceret hos Elsevier, hvor en dansk forsker er "corresponding author"
  • Publicering uden merbetaling i en lang række af Elseviers hybride tidsskrifter
  • Ca. 600 Gold Open Access tidsskrifter hos Elsevier og en liste med ca. 170 licensbelagte titler er ikke forhandlet ind som en del af kontrakten.
  • Aftalen dækker artikler indsendt fra 1. januar 2021 til 31. december 2024 

Økonomi

  • Prisen på aftalen er fast for hele perioden og er baseret på prisen i 2020.
  • Institutionsneutral prisstigning på databaser (f.eks. Scopus) og referenceværktøjer fra Elsevier på 1,12 %
     

Open access

Aftalen er en betydelig forbedring for vores muligheder for Open Access-publicering. Forskere kan som "corresponding author" nu publicere gratis og Open Access i en række af Elseviers hybride tidsskrifter, der tidligere var underlagt embargoperiode og/eller betaling (APC). I Elseviers gyldne tidsskrifter skal der fortsat betales APC for publicering.

Der bliver således umiddelbar Open Access til forlagsversionen af mange danske publiceringer hos Elsevier (CC-BY licens), og dermed bliver det i højere grad muligt at opfylde Open Access-krav fra fonde og bevillingsgivere samt lettere at nå de nationale Open Access-mål.

Gold Open Access tidsskrifter er ikke en del af aftalen om Open Access. Ved publicering i tidsskrifter i denne liste, vil der som sædvanligt skulle betales et publiceringsgebyr (APC) for at kunne publicere en artikel som Open Access.
 

Dokumenter/links

Tidsskrifter, der en del af aftalen
Gold Open Access Tidsskrifter
Elsevier-kontrakten (enkeltsider af kontrakten er taget ud af GDPR-hensyn).
 

Kontakt:

Vedr. Open Access: VBN-redaktionen - vbn@aub.aau.dk
Vedr. adgang til tidsskrifter: AUB Licenser - licenser@aub.aau.dk