AAU logo

Universitetsbiblioteket

Nyt bibliotekssystem

Den 19. november 2019 får Aalborg Universitetsbibliotek nyt bibliotekssystem.

Det betyder, at du som biblioteksbruger får:

 • En ny brugergrænseflade med ændrede og helt nye søgemuligheder.
 • Én adgang til alle biblioteksressourcer fra 5 universiteter i Danmark.


Vigtige datoer:

7. Oktober 2019:

Lukker vi for muligheden for at få bestilt bøger hjem til dig fra biblioteker uden for Aalborg Universitetsbibliotek.
Først når det nye bibliotekssystem går i luften, vil det igen bliver muligt at låne bøger fra andre biblioteker

11. oktober 2019

Lukning for indkøb af nyt materiale til bibliotekts samlinger - herunder bogforslag fra vores brugere. Vi forventer at lukke op for indkøb 1. januar 2020.

14. november 2019:

Torsdag d. 14. november 2019, kl. 15:00 bliver det nuværende bibliotekssystem lukket for lån, bestillinger, fornyelser og afleveringer.
Du har fortsat mulighed for at søge på materialer og få adgang til elektroniske ressourcer.

19 november 2019:

Det nye bibliotekssystem går i luften!

Bemærk! Når vi går i luften med det nye system d. 19. november, er det ikke alle funktioner, der vil være på plads helt fra starten. Der vil være funktionaliteter, der bliver tilføjet eller som ændrer sig efterhånden som de kommer på plads.


Ændringer efter d. 19. november 2019

Ændringer vedrørende lånerkort

 • Forhold vedrørende studerendes lånerkort forbliver uændret! De oprettes fortsat automatisk med AAU Card som lånerkort (husk det er kort nr. og ikke studienummer, der skal benyttes sammen med pinkoden).
 • Ansattes lånerkort ændres, så de nu oprettes automatisk. 

  Lånerkort er AAU Card (husk at det er kort nr. og ikke medarbejdernummer) og pinkoden, som kun skal benyttes i selvbetjeningsautomater, synkroniseres løbende fra AAU Card-systemet
  Vi opdaterer automatisk låneroplysningerne, så udløbne kort nedlægges og erstattes af det nuværende
  Ansatte med et AUB lånerkort (starter med løbenummer: 53X) bliver skiftet til deres AAU Card og AUB lånerkortet nedlægges.

 • Private/offentlige lånere : Vi vil i forbindelse med overgangen til nyt bibliotekssystem nedlægge en lang række lånere, der på nuværende tidspunkt ikke har aktive forhold (f.eks. igangværende reservationer, udlån eller gebyrer) til biblioteket. Det er ikke muligt at overføre pinkode / adgangskode fra det gamle bibliotekssystem til det nye, hvorfor de fleste lånere skal genåbne / genoprette deres lånerkort før det er muligt at låne materialer påny. Det kan gøres her: https://secure.aub.aau.dk/formularer/indmeld.php?lang=dan 

 • Danske folkebiblioteker: Fornyelser på eksisterende fjernlån kan først foretages efter kontakt til os, da det ikke er muligt at overføre adgangskode fra det gamle bibliotekssystem til det nye.
  Fremadrettet vil fjernlån foregå via ISO ILL, hvorfor danske folkebiblioteker ikke har brug for at være oprettet som låner hos os.
   

Midlertidig løsning for betaling af gebyrer

I øjeblikket er der lukket for mulighed for at betale gebyrer i Primo. Har du et gebyr, der skal betales, kan du betale med kort på bibliotekets hovedafdeling på Langagervej 2.

 

Denne side opdateres løbende.