Universitetsbiblioteket

Adgang til universitetsbibliotekets bygninger og lokaler

Aalborg Universitetsbibliotek er et offentligt bibliotek. Dvs. at alle er velkomne på vores afdelinger i Aalborg, København og Esbjerg i vores åbningstid med personale.

Uden for åbningstid med personale gælder:

  • For AAU-ansatte og –studerende: Kun adgang til bygningerne, hvis man har aktiveret sit AAUcard. Ophold i bygningerne er kun for personer med AAUcard.
  • For besøgende uden tilknytning til Aalborg Universitet: Der er ikke adgang til universitetsbibliotekets bygninger og lokaler. Ophold i bygningerne eller lokalerne er kun for personer med aktiveret AAUcard. Det betyder, at man vil blive bedt om at forlade bygningerne, hvis man ikke kan fremvise sit AAUcard.

AAUcard bruges af alle ansatte og studerende som ID-kort. Kortet skal altid bæres, når man opholder dig på universitetets område. Det gælder for både medarbejdere, studerende og eksterne ansatte. Kortet skal kunne fremvises på forlangende, og man kan blive bedt om at forlade bygningen, hvis man ikke er i stand til det. https://www.campusservice.aau.dk/aaucard/idkort-studiekort/

Som studerende kan du i nogle tilfælde blive bedt om at fremvise dokumentation for kortets gyldighed. Dette gør du ved hjælp af en indskrivningsbekræftelse, som kan udskrives via STADS-selvbetjening, eller du kan oprette et digitalt studie-ID via app'en Studiz.

AAUcard er personligt og må kun benyttes af dig. Det må under ingen omstændigheder videregives eller udlånes til andre. Hvis AAUcard’et misbruges, vil det blive spærret.

Generelt om AAUcard - https://www.campusservice.aau.dk/aaucard/
Aktivering af AAUcard - https://www.campusservice.aau.dk/aaucard/aktiver+dit+aaucard/