Forskningsregistrering i VBN

VBN er Aalborg Universitets forskningsportal og PURE er det system, som Aalborg Universitet anvender til forskningsregistrering. I VBN registreres publikationer, forskningsprojekter, forskningsaktiviteter samt presseklip.

Registrering i Pure

Registrering i Pure

Pure er systemet bag forskninsportalen VBN. Det er i Pure, at forskere kan registrere deres publikationer, forskningsprojekter, forskningsaktiviteter samt presseklip.

Registrering i Pure

Tilbud om kurser og oplæg

VBN redaktionen er klar til at bistå forskere indenfor områder som Pure, Open Access, ORCID, BFI modellen, bibliometri og meget andet.

Tilbud om kurser og oplæg

VBN Forskningsportal

VBN er Aalborg Universitets forskningsportal. Portalen indeholder publikationer, forskningsprojekter, presseklip samt en oversigt over alle forskere ansat ved Aalborg Universitet.

VBN Forskningsportal