Universitetsbiblioteket

BL-Lovportalen

Dækker perioden: Nyeste udg..

The database gives access to information regarding Danish housing and building legislation. The entire contents are in Danish! BL-Lovportalen giver adgang til dansk bolig- og byggelovgivning med tilgrænsende lovområder, de tilhørende administrative forskrifter samt domme og afgørelser. Portalen, som er en del af Schultz Lovportaler, er tænkt som et informationsværktøj for alle boligorganisationer i den almene boligsektor i DK og er udviklet i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening. Portalen medtager gældende og historisk lovgivning samt kommende ny eller ændret lovgivning indenfor sit emneområde med noter og links til relaterede dokumenter – love, lovforslag, lovændringer, bekendtgørelser, skrivelser, cirkulærer, vejledninger, domme og afgørelser m.m. Lovteksterne med gældende lovgivning er konsoliderede, d.v.s. at lovændringer, der er tilkommet siden seneste lovbekendtgørelse, er indarbejdet i teksten således, at lovteksten altid er opdateret. Portalen indeholder desuden aktuelle satser samt nyhedsbrevene BL Informerer og LBF Orienterer. Søgefelt til fritekstsøgning i portalen samt mulighed for afgrænsning af søgningen ved hjælp af filtre over emner, dokumenttyper, dokumentstatus samt periode. Lovportalen opdateres dagligt.

 

Gå til BL-Lovportalen

 

Gå til BL-Lovportalen uden om fjernadgang

 

Emner

Indholdstyper

Dækning i bibliotekets søgemaskine (Primo)

Indholdet er ikke i bibliotekets søgemaskine

Indhold fra denne database er ikke indekseret på kapitel- og/eller artikelniveau.

Adgang- og licensforhold

Adgangsforhold for studerende og ansatte på AAU

Fjernadgang - login via webside

Adgangsforhold for studerende og ansatte på AAU

Adgang på campus, inkl. AAU-1x

Kompendier. Brug af materialet i kompendier på AAU

✗ Ikke tilladt i kompedier. Du må altid linke til materialet via vores websider.

Fjernlån. Muligheder for andre biblioteker for at låne materialet

✗ Fjernlån ikke tilladt

Kontakt, besøg og følg os

Følg os

Få nyheder fra biblioteket direkte i dit feed.

FacebookFacebook