Universitetsbiblioteket

Byggedata

The database gives access to information regarding Danish housing and building legislation. The entire contents are in Danish! Byggedata rummer al den primære lovgivning: Love, bekendtgørelser og cirkulærer, samt en stor mængde af sekundære regeldokumenter, som f.eks. gasreglementerne, stærkstrømsbekendtgørelsen, tekniske forskrifter fra beredskabstyrelsen, sikkerhedshåndbogen for bygge- og anlæg, forskellige vejledninger fra styrelser og meget meget mere. Grundmodulet i Byggedata er opdelt i følgende punkter: Almen orientering og registre, Bygningslovgivning, Byplanlovgivning, Normer og forskrifter, Projektering og styring, Leveranceforhold, Økonomi og organisation, Byggeforskningslitteratur, Byggevarer og Diverse

 

Gå til Byggedata (Byggecentrum)

 

 

Emner

Indholdstyper

Dækning i bibliotekets søgemaskine (Primo)

Indholdet er ikke i bibliotekets søgemaskine

Indhold fra denne database er ikke indekseret på kapitel- og/eller artikelniveau.

Adgang- og licensforhold

Kontakt, besøg og følg os

Følg os

Få nyheder fra biblioteket direkte i dit feed.

FacebookFacebook