Universitetsbiblioteket

ED-Lovportalen

Dækker perioden: Nyeste udg..

The database gives access to information regarding Danish housing and tenancy legislation. All contents are in Danish! ED-Lovportalen giver adgang til dansk leje- og boliglovgivning med tilgrænsende lovområder, de tilhørende administrative forskrifter samt domme og afgørelser. Portalen, som er en del af Schultz Lovportaler, er tænkt som et informationsværktøj i arbejdet med ejendomsadministration og er udviklet i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark. Portalen medtager gældende og historisk lovgivning samt kommende ny eller ændret lovgivning indenfor sit emneområde med noter og links til relaterede dokumenter – love, lovforslag, lovændringer, bekendtgørelser, skrivelser, cirkulærer, vejledninger, domme og afgørelser m.m. Lovteksterne med gældende lovgivning er konsoliderede, d.v.s. at lovændringer, der er tilkommet siden seneste lovbekendtgørelse, er indarbejdet i teksten således, at lovteksten altid er opdateret. Portalen indeholder også Grundejernes Domssamling (domme fra 1988 og frem, administrative afgørelser fra 1998 og frem) samt bøger og vejledninger udgivet af Ejendomsforeningen Danmark. Desuden er der adgang til Ejendomsforeningen Danmarks samling af elektroniske blanketter og standardkontrakter samt nyhedsbrevet Huset Jura. Søgefelt til fritekstsøgning i portalen samt mulighed for afgrænsning af søgningen ved hjælp af filtre over emner, dokumenttyper, dokumentstatus samt periode Lovportalen opdateres dagligt.

 

Gå til ED-Lovportalen

 

Gå til ED-Lovportalen uden om fjernadgang

 

Emner

Indholdstyper

Dækning i bibliotekets søgemaskine (Primo)

Indholdet er ikke i bibliotekets søgemaskine

Indhold fra denne database er ikke indekseret på kapitel- og/eller artikelniveau.

Adgang- og licensforhold

Adgangsforhold for studerende og ansatte på AAU

Fjernadgang - login via webside

Adgangsforhold for studerende og ansatte på AAU

Adgang på campus, inkl. AAU-1x

Kompendier. Brug af materialet i kompendier på AAU

✗ Ikke tilladt i kompedier. Du må altid linke til materialet via vores websider.

Fjernlån. Muligheder for andre biblioteker for at låne materialet

✗ Fjernlån ikke tilladt

Kontakt, besøg og følg os

Kontakt os

Chatten holder sommerferie til og med 20. august

Ur/watch Book en vejledning (studerende)
Book et møde (forskere)

Mail Aalborg (aub@) · 9940 9400 · Vis alle
Esbjerg (aube@) · 9940 7649
København (aubcph@) · 9940 3858

Person Personaleliste · Om biblioteket

Følg os

Få nyheder fra biblioteket direkte i dit feed.

FacebookFacebook