Spring til indhold

Ser­vice- og drifts­in­for­ma­tion

Du kan her følge med i drifts- og serviceinformation relateret til bibliotekets tjenester.  Her rapporterer vi også problemer, der er knyttet til tjenester hos eksterne leverandører, hvis de påvirker vores tjenester i væsentlig grad.

Vær opmærksom på, at ITS har en side med service- og driftsinformation, der generelt dækker systemer på AAU. Her kan du også tilmelde dig notifikationer på e-mail og SMS, så du bliver holdt orienteret om de tjenester, du benytter.